Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe Abundant ("Server", "Wij", "Ons", "Onze") persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u gebruik maakt van onde FiveM-server en gerelateerde diensten. Door gebruik te maken van de FiveM-server en gerelateerde diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, dient u geen gebruik te maken van onze server en gerelateerde diensten.

1. Verzamelde informatie:

Bij het gebruik van onze server kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot:

  • IP-adres
  • Gebruikersnaam
  • Gekoppelde accounts
  • In-game activiteit
  • Technische details van uw apparaat
2. Gebruik van informatie:

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het handhaven en verbeteren van de functionaliteit van de server
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
  • Het beschermen van onze server tegen misbruik en frauduleuze activiteiten
  • Het analyseren van trends en prestaties van onze server
3. Delen van informatie:

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in gevallen waarin dit wettelijk vereist is of waarin wij te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze gebruikers of anderen te beschermen.

4. Bewaren van informatie:

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

5. Uw rechten:

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren en om te verzoeken om correctie, bijwerking of verwijdering van dergelijke gegevens. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

6. Wijzigingen in dit beleid:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze server zijn geplaatst. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

7. Contact opnemen:

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: [email protected].

Laatste wijziging: 5/4/2024

Copyright © 2021-2024 abnt.nl, All rights reserved.