Regels in Abundant

Algemene Regels

1.1 Discriminatie en Respect

Discriminatie is in geen enkele vorm toegestaan. Iedereens afkomst, cultuur, geloof, geaardheid, etc. dient te worden gerespecteerd! Je dient te allen tijde respect te hebben voor de medespelers.

1.2 Schelden

Het beledigen van personen is op geen enkele manier toegestaan. Het gebruiken van scheldwoorden die betrekking hebben op ziektes of soortgelijke onderwerpen wordt niet getolereerd.

1.3 DDoSsen en Doxen

Het DDoSsen en Doxen van stafleden, spelers of de server is op geen enkele manier toegestaan. Dit is tevens ook strafbaar in Nederland.

1.4 Alt Accounts

Het is verboden om alternatieve accounts te gebruiken in zowel de Discord-server als de game-server. Het gebruik van een alternatief account om onder een straf uit te komen, valt ook onder deze regel.

1.5 Spammen

Micspammen betekent het herhaaldelijk en opzettelijk gebruik van de microfoon om storende geluiden, muziek of berichten te verzenden. Het is niet toegestaan om te micspammen, berichten te spammen in Discord-kanalen, in reports of andere plekken.

1.6 Zelfpromotie

Zelfpromotie in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Dit omvat onder andere het delen van links naar andere servers, het maken van reclame voor andere servers, enzovoort. (Natuurlijk mogen Creators wel hun Abundant-gerelateerde inhoud delen in het daarvoor bestemde kanaal).

1.7 Beslissingen van Staff

Je dient te allen tijde te luisteren naar de beslissing van een stafflid. Als jij het niet eens bent met wat een stafflid heeft besloten kan jij een ticket, ban appeal en/of staffklacht aanmaken in de Support Discord.

1.8 Irriteren en Baiten

Het opzettelijk en/of herhaaldelijk irriteren van andere spelers van Abundant is niet toegestaan. Dit omvat het uitdagen van andere spelers en het bewust uitlokken van reacties.

1.9 Mods

Het gebruik van externe programma's, hacks, cheats, of vergelijkbare middelen die het spel beïnvloeden of oneerlijk maken, is verboden. Ook het spelen met een speler die zulke middelen gebruikt, of het bieden van hulp bij het gebruik ervan, is verboden. Het is echter wel toegestaan om visuele en audio-uitbreidingen te gebruiken die het uiterlijk en geluid van het spel verbeteren, zonder het spel op enigerlei wijze te beïnvloeden.

1.10 Donaties

Het terugvorderen van donaties, het verkopen van items verkregen door donaties en het doneren onder de naam van iemand anders is niet toegestaan. Daarnaast moet je 18 jaar of ouder zijn, of toestemming hebben van een ouder/verzorger.

1.11 Streamsnipen

Het streamsnipen van een medespeler via YouTube, Twitch, Discord of een ander streamingplatform is niet toegestaan.

1.12 Voice Chat

Je bent verplicht een werkende microfoon te hebben wanneer jij speelt op Abundant.

1.13 IRL Trading

Het is niet toegestaan om in-game items, voertuigen, geld, enzovoort te verkopen of te ruilen voor echt geld of andere goederen.

1.14 Metagamen

Het gebruik van informatie die je buiten het spel hebt verkregen, is niet toegestaan. Als je iets niet in het spel hebt gehoord of gezien, kun je dit dus niet weten in je rol als personage (in character, IC).

1.15 Bug Abuse

Het is niet toegestaan om bugs/fouten in de server te misbruiken. Als je een bug ontdekt, ben je verplicht deze te melden bij het Abundant Team. Het is ook niet toegestaan om bugs/fouten te delen met andere spelers.

1.16 Toxic Gedrag

Toxic gedrag wordt op geen enkele manier getolereerd. Hieronder valt bijvoorbeeld het neerhalen van andere spelers. Discussiëren is toegestaan, maar houd het bij een normale discussie.

Roleplay Regels

2.1 Vehicle Deathmatch (VDM)

Het gebruik van je voertuig als wapen (VDM) is niet toegestaan. Je mag echter iemand op lage snelheid aanrijden als je eigen leven in gevaar is, maar niet met een snelheid van 100 km/u of meer.

2.2 Random Deathmatch (RDM)

Het is niet toegestaan om zonder kwalitatieve roleplay op mensen te schieten of ze op een andere manier te vermoorden. Geef anderen de kans om te reageren op je acties. Roleplay waarbij je van tevoren al van plan bent om iemand te vermoorden, is ook niet toegestaan.

2.3 FailRP

FailRP is onrealistische roleplay. Bijvoorbeeld alle dingen die je in echt ook niet zou kunnen doen doe je hier ook niet. Doorrijden na een ongeluk, van een 10 meter hoog gebouw afspringen, etc.

2.4 Out of Character (OOC)

Out of Character (OOC) praten is niet toegestaan. Dit geldt voor in-game voicechat, twitter, eventuele IC kanalen in de discord, etc. Alles wat jij daar zegt zeg jij zoals je karakter en over je karakter. Je mag alleen OOC praten wanneer staff dat aangeeft.

2.5 No Value of Life (NVL)

NVL is het niet realistisch vrezen voor je leven. Je dient te allen tijde waarde te hechten aan je leven en dus ook "bang" te zijn voor bijvoorbeeld een wapen die op je gericht staat.

2.6 AFK staan

AFK staan (voor een lange tijd) is niet toegestaan. Al helemaal niet om extra salaris, drugs, etc. te ontvangen. Als jij bijvoorbeeld naar het toilet moet, of een pakketje moet aannemen ga dan ergens op een onopvallende plek staan, zoals in een wc van een gebouw of in een bosje.

2.7 Stemherkenning

Stemherkenning is toegestaan tenzij de persoon een voicechanger gebruikt.

2.8 Combatloggen

Combatloggen is het uitloggen tijdens of vlak na een RP scenario / shootout. Dit is in geen enkel geval toegestaan. Houd er dus rekening mee dat je voldoende tijd hebt voordat je een scenario aangaat.

2.9 New Life Rule

Indien jij bent overleden op wat voor manier dan ook herinner jij je niks meer. Jij behoud je baan, je vrienden of gang, maar de gebeurtenis(sen) die hebben geleid tot jouw dood kan jij je niet meer herinneren. Ook mag je niet meer mengen met de RP waardoor jij bent overleden. Dit is niet het geval wanneer jij door de ambu gered kon worden of slachtoffer bent geweest van VDM of RDM of als een stafflid dit aangeeft.

2.10 Powergaming

Powergaming is het beroven van iemands kansen binnen een RP scenario. Een voorbeeld hiervan is wanneer je zegt: "/me bindt vast aan paal, pakt comms en wapen". Hierdoor heeft de andere persoon geen kans om zich te verdedigen, waardoor jij te veel macht hebt in de situatie.

2.11 Cop Baiten

Het opzettelijk of zonder reden uitdagen van overheidsdiensten is niet toegestaan.

2.12 Ontvoeren

Het onnodig ontvoeren van andere spelers is niet toegestaan. Je dient een reden te hebben voor het ontvoeren en deze vooraf hebben bedacht. Wanneer jij weet dat een speler nieuw is (minder dan 4 uur speeltijd) mag jij deze persoon niet ontvoeren.

2.13 Forceren Job Acties

Het forceren van iemand zijn job acties zijn niet toegestaan. Bijvoorbeeld een agent hostagen om hem wapens uit de kluis te laten halen of dingen voor je in de meos op te zoeken. Je mag wel bijvoorbeeld een agent bedreigen om de handboeien van een vriend open te maken. Een ANWBer bedreigen om je voertuig gratis te repareren is niet toegestaan.

2.14 Rippen / Beroven

Het rippen van agenten is toegestaan. Hierbij mag je echter geen politiespullen afpakken. Alles wat uit de politiekluis komt blijft bij de agent (dit mag je wel fictief afpakken). Alle ingenomen goederen die de agent bij zich draagt mag worden afgenomen. Het rippen van goederen of voertuigen van UWV jobs is niet toegestaan. Ook het afnemen van donatie items is niet toegestaan.

2.15 Kleding

Het dragen van ongewone kleding is niet toegestaan. Dit omvat ook het dragen van bijvoorbeeld militaire of criminele kleding zonder geldige reden, zoals een bivakmuts, kogelvrij vest of helm, evenals het dragen van kleding die lijkt op overheidsuniformen.

2.16 Corruptie

Corruptie als overheidsdienst is niet toegestaan zonder toestemming van staff. Denk daarbij aan het verkopen van spullen uit de politiekluis, het gratis repareren van voertuigen als ANWB of het overeind helpen van dode vrienden als Ambulance.

2.17 Rijgedrag (GTA drivestyle)

Je dient je normaal te gedragen in het verkeer. Houd je enigszins aan de snelheidslimieten, beuk geen andere voertuigen zonder reden, niet rijden in ondergrondse tunnels of tram-/treinsporen, etc.

2.18 Oplichten

Je mag iemand niet oplichten of bedriegen voor een bedrag hoger dan €5.000. Dit geldt ook voor andere items zoals auto's of waardevolle goederen.

2.19 Praten Tijdens Bewusteloosheid of Dood

Wanneer jij bewusteloos of dood bent is het niet toegestaan om te praten. Ook niet via /me (het is echter wel toegestaan om met behulp van /me een pols, verwondingen of andere visuele informatie door te geven)

2.20 Karakter Aanpassen

Wanneer jij gezocht wordt door de politie of een andere speler is het niet toegestaan om je karakter aan te passen. Dit gaat om je uiterlijk en je naam. Je kleding mag je aanpassen in een winkel of bij je kledingkast en je haar bij een kapper.

2.21 Erotic Roleplay (ERP)

Erotic Roleplay, seksuele roleplay, is ALLEEN toegestaan met toestemming van alle partijen en zonder andere aanwezigen. Het dwingen tot seksuele handelingen, maken van seksueel getinte opmerkingen vallen dus ook onder erotic roleplay en is dus, zonder toestemming, streng verboden.

Discord Regels

3.1 PM'en, Pingen en Vriendverzoek sturen

Het zonder toestemming PM'en, pingen of het versturen van een vriendverzoek naar spelers en stafleden is niet toegestaan.

3.2 NSFW / NSFL

NSFW (Not Safe For Work) en NSFL (Not Safe For Life) content is niet toegestaan in onze discords. Dit geldt ook voor profielfoto's en about me profiel banners.

3.3 Raids

Het is niet toegestaan om mee te doen aan Raids in de discord servers van Abundant. Tevens is dit ook tegen de Discord TOS en je account zal worden gerapporteerd aan discord.

3.4 Ontagbare Username

Je bent verplicht om een tagbare naam te hebben in onze discords. Dit betekend dat je geen speciale tekens mag gebruiken in je naam zodat je niet meer getagged kan worden.

Laatste wijziging: 5/6/2024

Copyright © 2021-2024 abnt.nl, All rights reserved.