Abundant Regels

Algemene Regels

1.1 Discriminatie en Respect

Discriminatie is in geen enkele vorm toegestaan. Iedereens afkomst, cultuur, geloof, geaardheid, etc. dient te worden gerespecteerd! Je dient te allen tijde respect te hebben voor de medeinwoners.

1.2 Schelden

Het beledigen van personen is op geen enkele manier toegestaan. Het gebruiken van scheldwoorden die betrekking hebben op ziektes of soortgelijke onderwerpen wordt niet getolereerd.

1.3 DDoSsen en Doxen

Het DDoSsen en Doxen van stafleden, spelers of de server is op geen enkele manier toegestaan. Dit is tevens ook strafbaar in Nederland.

1.4 Alt Accounts

Het hebben van alt account in de discord of in de server is niet toegestaan. Ook onder je straf uitkomen met een alternatief account valt daar dus onder.

1.5 Spammen

Mic spammen, spammen in discord kanalen of het spammen in bijvoorbeeld twitter of reports is niet toegestaan.

1.6 Zelfpromotie

Zelfpromotie is op geen enkele manier toegestaan. Hieronder valt dus onder anderen het delen van andere servers, reclame maken voor andere servers, etc. (Het is natuurlijk wel toegestaan voor Creators om hun Abundant gerelateerde content in het content kanaal te plaatsen).

1.7 Beslissingen van Staff

Je dient te allen tijde te luisteren naar de beslissing van een stafflid. Als jij het niet eens bent met wat een stafflid heeft besloten kan jij een ticket, ban appeal of staffklacht aanmaken in de Support Discord.

1.8 Irriteren en Baiten

Het extensief en opzettelijk irriteren van spelers van Abundant is niet toegestaan. Hieronder valt bijvoorbeeld het uitdagen van spelers en het uitlokken van een reactie.

1.9 Mods

Het gebruiken van externe programma's, hacks, cheats, of vergelijkbare middelen die het spel beïnvloeden of oneerlijk maken, is verboden. Het spelen met een speler die zulke middelen gebruikt, of het bieden van hulp bij het gebruik ervan, is eveneens verboden. Visuele en audio uitbreidingen die het uiterlijk en geluid van het spel verbeteren, zonder het spel op enigerlei wijze te beïnvloeden, zijn echter wel toegestaan.

1.10 Donaties

Het chargebacken van donaties, het verkopen van met donatie verkregen spullen en doneren onder iemand anders naam is niet toegestaan. Daarnaast moet je 18 jaar of ouder zijn of toestemming hebben van een ouder/verzorger.

1.11 Streamsnipen

Het streamsnipen van een medespeler door middel van youtube, twitch, discord of ieder ander stream platform is niet toegestaan.

1.12 Voice Chat

Je bent verplicht een werkende microfoon te hebben wanneer jij speelt op Abundant.

1.13 Verkopen

In-game spullen, voertuigen, geld, etc. verkopen of ruilen voor echt geld of een ander goed is niet toegestaan.

1.14 Metagamen

Het gebruiken van informatie die je buiten de game hebt verkregen is niet toegestaan. Als jij iets niet in-game hebt gehoord of gezien kan jij dit dus IC (in character) niet weten.

1.15 Bug Abuse

Het misbruiken van bugs is niet toegestaan. Al vind je een bug, ben je verplicht om deze te melden bij het development team / staff team in het kanaal #bugs. Hieronder valt ook het door de map vallen in een achtervolging en 200 meter verder doorrijden zonder dat je eerst de politie weer hebt opgezocht.

1.16 Toxic Gedrag

Toxic gedrag wordt op geen enkele manier getolereerd. Hieronder valt bijvoorbeeld het neerhalen van spelers. Discussiëren is toegestaan, maar houd het bij een normale discussie.

1.17 Soundboards / Earrape

Het gebruik van een soundboard of het opzettelijk earrape is niet toegestaan.

Roleplay Regels

2.1 Vehicle Deathmatch (VDM)

VDM, je voertuig gebruiken als wapen, is niet toegestaan. Wanneer jouw eigen leven in gevaar is mag jij iemand op lage snelheid aanrijden. Dit dus niet met 100 km/u.

2.2 Random Deathmatch (RDM)

Je mag niet zonder kwalitatieve roleplay op mensen schieten of mensen op een andere manier vermoorden. Geef iemand de kans zich aan je opdracht te voldoen. RP waarbij je van tevoren al weet dat je die persoon gaat vermoorden is ook niet toegestaan.

2.3 FailRP

FailRP is onrealistische roleplay. Bijvoorbeeld alle dingen die je in echt ook niet zou kunnen doen doe je hier ook niet. Doorrijden na een ongeluk, van een 10 meter hoog gebouw afspringen, etc.

2.4 Out of Character (OOC)

Out of Character (OOC) praten is niet toegestaan. Dit geldt voor in-game voicechat, twitter, eventuele IC kanalen in de discord, etc. Alles wat jij daar zegt zef jij zoals je karakter en over je karakter. Je mag alleen OOC praten wanneer staff dat aangeeft.

2.5 No Value of Life (NVL)

NVL is het niet realistisch vrezen voor je leven. Je dient te allen tijde waarde te hechten aan je leven en dus ook "bang" te zijn voor bijvoorbeeld een wapen die op je gericht staat.

2.6 AFK staan

AFK staan (voor een lange tijd) is niet toegestaan. Al helemaal niet om extra salaris, drugs, etc. te ontvangen. Als jij bijvoorbeeld naar het toilet moet, of een pakketje moet aannemen ga dan ergens op een onopvallende plek staan, zoals in een wc van een gebouw of in een bosje.

2.7 Stemherkenning

Stemherkenning is toegestaan tenzij de persoon een voicechanger gebruikt. DSI of recherche mag niet herkend worden. Ook niet wanneer zij geen voicechanger gebruiken.

2.8 Combatloggen

Combatloggen is het uitloggen tijdens of vlak na een RP scenario / shootout. Dit is in geen enkel geval toegestaan. Houd er dus rekening mee dat je voldoende tijd hebt voordat je een scenario aangaat.

2.9 New Life Rule

Indien jij bent overleden op wat voor manier dan ook herinner jij je niks meer. Jij behoud je baan, je vrienden of gang, maar de gebeurtenis(sen) die hebben geleid tot jouw dood kan jij je niet meer herinneren. Ook mag je niet meer mengen met de RP waardoor jij bent overleden. Dit is niet het geval wanneer jij door de ambu gered kon worden of slachtoffer bent geweest van VDM of RDM of als een stafflid dit aangeeft.

2.10 Powergaming

Powergaming is het beroven van iemands kansen binnen een RP scenario. Bijvoorbeeld in /me "Bind vast aan paal, pakt comms en wapen" zeggen. In dit geval heeft de persoon geen kans om zich te verweren en heb jij teveel macht.

2.11 Cop Baiten

Het opzettelijk of zonder reden uitdagen van overheidsdiensten is niet toegestaan.

2.12 Vliegbrevet

Het vliegen zonder een vliegbrevet is niet toegestaan. Een vliegbrevet kan jij aanvragen via de discord.

2.13 Ontvoeren

Het onnodig ontvoeren van andere spelers is niet toegestaan. Je dient een reden te hebben voor het ontvoeren en deze vooraf hebben bedacht. Wanneer jij weet dat een speler nieuw is (minder dan 4 uur speeltijd) mag jij deze persoon niet ontvoeren.

2.14 Forceren Job Acties

Het forceren van iemand zijn job acties zijn niet toegestaan. Bijvoorbeeld een agent hostagen om hem wapens uit de kluis te laten halen of dingen voor je in de meos op te zoeken. Je mag wel bijvoorbeeld een agent bedreigen om de handboeien van een vriend open te maken. Een ANWBer bedreigen om je voertuig gratis te repareren is niet toegestaan.

2.15 Rippen / Beroven

Het rippen van agenten is toegestaan. Hierbij mag je echter geen politiespullen afpakken. Alles wat uit de politiekluis komt blijft bij de agent (dit mag je wel fictief afpakken). Alle ingenomen goederen die de agent bij zich draagt mag worden afgenomen. Het rippen van goederen of voertuigen van UWV jobs is niet toegestaan. Ook het afnemen van donatie items is niet toegestaan.

2.16 Kleding

Het is niet toegestaan om abnormale kleding te dragen. Ook het zonder aanleiding dragen van bijvoorbeeld militaire of criminele kleding, denk aan een bivakmuts/zwaarvest/helm, en het dragen van overheidskleding is niet toegestaan.

2.17 Corruptie

Corruptie als overheidsdienst is niet toegestaan. Denk daarbij aan het verkopen van spullen uit de politiekluis, het gratis repareren van voertuigen als ANWB of het overeind helpen van dode vrienden als Ambulance.

2.18 Rijgedrag (GTA drivestyle)

Je dient je normaal te gedragen in het verkeer. Rijd binnen de lijnen van de weg, houd je enigszins aan de snelheid, beuk geen andere voertuigen zonder reden, niet rijden in ondergrondse tunnels of tram-/treinsporen, etc. Voor lange tijd in tegengestelde richting rijden of van een (grote) schans/brug springen is in geen enkel geval toegestaan!

2.19 Oplichten

Je mag iemand niet oplichten/scammen voor een groter bedrag dan €5.000,-. Dit mag ook niet voor andere objecten zoals auto's of collectorskaartjes.

2.20 Praten Tijdens Bewusteloosheid of Dood

Wanneer jij bewusteloos of dood bent is het niet toegestaan om te praten. Ook niet via /me (het is echter wel toegestaan om met behulp van /me een pols, verwondingen of andere visuele informatie door te geven)

2.21 Karakter Aanpassen

Wanneer jij gezocht wordt door de politie of een andere speler is het niet toegestaan om je karakter aan te passen. Dit gaat om je uiterlijk en je naam. Je kleding mag je aanpassen in een winkel of bij je kledingkast en je haar bij een kapper.

2.22 Erotic Roleplay (ERP)

Erotic Roleplay, seksuele roleplay, is ALLEEN toegestaan met toestemming van alle partijen en zonder andere aanwezigen. Het dwingen tot seksuele handelingen, maken van seksueel getinte opmerkingen vallen dus ook onder erotic roleplay en is dus, zonder toestemming, streng verboden.

Discord Regels

3.1 PM'en, Pingen en Vriendverzoek sturen

Het zonder toestemming PM'en, pingen of het versturen van een vriendverzoek naar spelers en stafleden is niet toegestaan.

3.2 NSFW / NSFL

NSFW (Not Safe For Work) en NSFL (Not Safe For Life) content is niet toegestaan in onze discords. Dit geldt ook voor profielfoto's en about me profiel banners.

3.3 Raids

Het is niet toegestaan om mee te doen aan Raids in de discord servers van Abundant. Tevens is dit ook tegen de Discord TOS en je account zal worden gerapporteerd aan discord.

3.4 Discussiëren over straffen

Het discussiëren in openbare discord kanalen over straffen die jij hebt ontvangen van een stafflid is niet toegestaan. Ben jij het niet eens met je straf dan kan jij een ticket aanmaken voor uitleg.

3.5 Ontagbare Username

Je bent verplicht om een tagbare naam te hebben in onze discords. Dit betekend dat je geen speciale tekens mag gebruiken in je naam zodat je niet meer getagged kan worden.

Copyright © 2021-2024 abnt.nl, All rights reserved.